Skip to main content

Smidiga lyft - Prisvärd förvaring - Bevakat året om

När vintern smyger sig på erbjuder vi uppställningsplatser utomhus i Dragsvik. För närvarande har vi ca 50 vinterplatser.
Vid sjösättning och upptagning anländer två mobilkranar som lyfter ca 10 ton. Båtägarna står själva för fungerande vaggor/bockar/stöttor. Vi tillåter ej vagnar av arbetsmiljö- och effektivitetsskäl.

Efter inkommen intresseanmälan mailas information och regler som rör lyfthanteringen.

Påmastning/avmastning görs av en inhyrd kranbil lördagen efter sjösättning samt lördagen före upptagning. Anmäl ert intresse för på/avmastning via mail, därefter får ni all information om hur masthanteringen går till.

Har ni egen trailer tar ni enkelt och smidigt upp er båt vid vår sjösättningsramp och parkerar ekipaget på av Kärr Gårdsförvaltning angiven plats.

I Dragsvik vid Brygga B har ni fri tillgång till sjövattenpumpen för avspolning av skrov och motor. Ni står själva med högtryckstvätt. Om ni spolar av bottenfärg måste ni ställa båten på en presenning för att inte förorena marken. Färgen deponeras på en återvinningsanläggning.

Sjösättning:
lördag vecka 18
Upptagning:
lördag vecka 39

Har ni egen trailer tar ni enkelt och smidigt upp er båt vid vår sjösättningsramp och parkerar ekipaget på av Kärr Gårdsförvaltning angiven plats.

I Dragsvik vid Brygga B har ni fri tillgång till sjövattenpumpen för avspolning av skrov och motor. Ni står själva med högtryckstvätt. Om ni spolar av bottenfärg måste ni ställa båten på en presenning för att inte förorena marken. Färgen deponeras på en återvinningsanläggning.

Sjösättning:
lördag vecka 18
Upptagning:
lördag vecka 39