Skip to main content

Om oss på Kärr Gårdsförvaltning

Kärr Gårdsförvaltning är ett familjeföretag som är starkt kopplat till området runt Stendörrens naturreservat och Studsvik. I generationer har familjen bedrivit båthamnsverksamhet, stuguthyrning samt traditionellt jord- och skogsbruk. Såväl stugor som båthamnar har genom åren renoverats och utvecklats, idag är vi stolta över att kunna tillgodose våra kunder hög standard och hög kvalitet i samklang med natur och miljö.
Kärr Gårdsförvaltning jobbar för att svara upp mot ökad efterfrågan och ett växande intresse för att semestra i vårt fantastiska land. Målet är att fler ska få möjlighet att uppleva de fantastiska miljöerna och det rika djurlivet längs denna del av den sörmländska kusten.