Studsvik

Max platsbredd

2,4 m

Max båtdjup

1,2 m

Y-bommar

Ja

Goda kommunikationer - Enkel lastning - Bra parkering

Studsviks brygga ligger bra till för snabba och smidiga transporter ut i skärgården. Väg 765 har nämligen sin ände vid just Studsviks brygga, vilket innebär enkel lastning och tillgång till din plats året om även då snön ligger djup.
Stendörrens naturreservat och inomskärsleden passerar endast en distans från bryggorna. Studsviks brygga är i dagsläget inte utrustad med el och vatten och vänder sig i första hand till mindre fritidsbåtar. Har du en större båt, kontakta oss för dagsaktuell beläggning så kan vi se över alternativa lösningar. Hamnen är upplyst under dygnets mörka timmar och har i visst fall låsbar grind.

Kontakta oss för dagsaktuell beläggning.

Prislista PDF